Thi công lắp đặt dây cứu sinh

Day-cuu-sinh

Có đội ngũ chuyên nghiệp lắp đặt dây cứu sinh cho các hãng trong và ngoài nước khác nhau với đầy đủ trang thiết bị an toàn và dụng cụ sử dụng trong quá trình lắp đặt

Team được trang bị an toàn đầy đủ

Dụng cụ thi công

Máy thử tải tĩnh tại hiện trường sau khi lắp đặt