Khách Hàng

I Danh sách khách hàng lắp đặt dây cứu sinh

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01 Công Ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt Nam

 

 17/10/2022
02  

Công Ty TNHH Kết Cấu Thép QH Plus

 

 13/12/2022
03 Công Ty CP Lilama 18.1  17/11/2022
04 Công Ty TNHH Rheem Việt Nam  30/11/2022
05  

Công Ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

 

 18/08/2022
06 CÔNG TY TNHH AOZORA ECO – SOLUTIONS  
07  Công Ty CP Nhà Khung Thép &
Thiết Bị Công Nghiệp
 10/6/2023
08  CÔNG TY TNHH TIALOC VIET NAM  

II Danh sách khách hàng vệ sinh pin áp mái

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01 Công Ty TNHH Giác Hoa     
02  Công Ty TNHH SX TM XD Đại Phát    
03 Công Ty TNHH SX TM Nhị Hiệp    
05 Công Ty TNHH SX TM XD Phát Thịnh    
06 Công Ty TNHH SX DV XD Phước Tiến    
07 Công Ty SX TM Quốc An    
08 Công Ty TNHH SX DV Tâm Minh    
09 Công Ty TNHH SX TM Tuệ Can    
10 Công Ty TNHH GPNL Smart Reliable  12/08/2023  
11 Công Ty CP GPNL Alpha    
12 Công Ty TNHH GPNL Smart Reliable  10/8/2023   
13 Công Ty CP GPNL Alpha     
14 Ông.Nguyễn Hoàng Luân  30/3/2023  
15  Công Ty TNHH MTV
Khánh Quỳnh Long An
 

III Danh sách khách hàng vệ sinh solar farm

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
       
       

IV Danh sách khách hàng cắt cỏ solar farm

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
       
       

V Danh sách khách hàng rửa mái, chống dột

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01  Công Ty TNHH Rheem Việt Nam     
02  Công Ty Đại Dũng     

VI Danh sách khách hàng sơn mái

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
 01 Công Ty TNHH Rheem Việt Nam     
       

VII Danh sách khách hàng lau kính

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
       
       

VIII Danh sách khách hàng điện gió

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR