Khách Hàng

I Danh sách khách hàng lắp đặt dây cứu sinh

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01  Tên khách hàng: Công Ty TNHH NS Bluescope Lysaght Việt   Nam

 Dự án : Nhà máy Bluescope – Biên Hòa – Đồng Nai

 Chủ đầu tư : Bluescope

 17/10/2022
02  

 Tên khách hàng: Công Ty TNHH Kết Cấu Thép QH Plus

 Dự án : Nhà máy Spectre – An Giang

 Chủ đầu tư : Spectre

 

 13/12/2022
03  Tên khách hàng : Công Ty CP Lilama 18.1

 Dự án : Nhà máy nhựa khôi Nguyên – Long An 

 Chủ đầu tư : Sembcorp

 17/11/2022
04  Tên khách hàng : Công Ty TNHH Rheem Việt Nam

 Dự án : Nhà máy Rheem Việt Nam – KCN Đồng An 2 – Bình   Dương

 Chủ đầu tư : Rheem

 30/11/2022
05  

 Tên khách hàng : Công Ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

 Dự án : Nhà máy Saint-Gobain – KCN Hiệp Phước

 Chủ đầu tư : CME

 

 18/08/2022
06  Tên khách hàng : Công Ty TNHH AOZORA ECO – SOLUTIONS

 Dự án : Nhà máy Lotte – Bình Dương

 Chủ đầu tư : Lotte

 20/12/2023
07  Tên khách hàng : Công Ty CP Nhà Khung Thép &
Thiết Bị Công Nghiệp
     Dự án :  Nhà máy Welco – Hải Dương Chủ đầu tư : Welco
 10/6/2023
08  Tên khách hàng : Công Ty TNHH Tialoc Viet Nam

 Dự án : Xưởng SX sơn Akzonobel – KCN Quế Võ – Bắc Ninh

 Chủ đầu tư : Akzonobel

 
09  Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Solartek

 Dự án : MM Mega Market Q.12, Tp.HCM

 Chủ đầu tư : Green Yellow

 25/3/2024  

II Danh sách khách hàng vệ sinh pin áp mái

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01 Công Ty TNHH Giác Hoa     
02  Công Ty TNHH SX TM XD Đại Phát    
03 Công Ty TNHH SX TM Nhị Hiệp    
05 Công Ty TNHH SX TM XD Phát Thịnh    
06 Công Ty TNHH SX DV XD Phước Tiến    
07 Công Ty SX TM Quốc An    
08 Công Ty TNHH SX DV Tâm Minh    
09 Công Ty TNHH SX TM Tuệ Can    
10 Công Ty TNHH GPNL Smart Reliable  12/08/2023  
11 Công Ty CP GPNL Alpha    
12 Công Ty TNHH GPNL Smart Reliable  10/8/2023   
13 Công Ty CP GPNL Alpha     
14 Ông.Nguyễn Hoàng Luân  30/3/2023  
15  Công Ty TNHH MTV
Khánh Quỳnh Long An
   
1  Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại
Long Tech
 28/3/2024  

III Danh sách khách hàng vệ sinh solar farm

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
 1  Công Ty CP Năng Lượng Và Công Nghệ Cao
Trường Thành Quảng Ngãi
   
       

IV Danh sách khách hàng cắt cỏ solar farm

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
       
       

V Danh sách khách hàng rửa mái, chống dột

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
01  Công Ty TNHH Rheem Việt Nam     
02  Công Ty Đại Dũng     

VI Danh sách khách hàng sơn mái

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
 01 Công Ty TNHH Rheem Việt Nam     
       

VII Danh sách khách hàng lau kính

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR
       
       

VIII Danh sách khách hàng điện gió

STT Khách Hàng Ngày kiểm tra tiếp theo Mã QR