Robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời solar farm

Robot ve sinh pin nang luong mat troi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Trì Kỹ Thuật TMS nhận vệ sinh pin năng lượng mặt trời solar farm & solar roof top bằng Robot vệ sinh Solar Cleano.

Xin giới thiệu video vệ sinh pin năng lượng mặt trời do công ty TMS thực hiện.